BMW i8

طراحی شده برای حداکثر عملکرد و زیبایی

به سوی آینده

طراحی بینظیر بدون سازش

 • کارایی و دینامیک

  کارایی و دینامیک

  یک قرمان در بالاترین فرم
  • طراحی آیرودینامیک
  • ویژگی های آیرودینامیک
  • ساختار سبک وزن و هوشمند
 • طراحی

  طراحی

  زمان برای ایده ی نو
  • نور محیط
  • مواد پایدار
  • رنگ های خارجی
  • درهای قیچی
 • امنیت

  امنیت

  نوآوری هایی که می توانید اعتماد کنید
  • دستیار شارژ
  • تله سرویس بی ام وه
  • کمکی حرکت
  • بسته های تعمیر و نگهداری

پیگیری تست مسابقه

انیمیشن ساخته شده در سمت راست استفاده از افزونه  نوار پیشرفت میباشد. اکنون نوار پیشرفت خود را ایجاد کنید صفحه نسخه ی نمایشی خود را برای افزونه نوار پیشرفت در اینجا ببینید.

BMW I8
تست 1
تست 2
تست 3